Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

3172 7b76 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianutt nutt

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później

June 19 2018

9348 0f6e 390
Reposted fromamatore amatore
3126 7546 390
Reposted fromonlyman onlyman viasopadepollo sopadepollo
7579 d4c0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasopadepollo sopadepollo

June 14 2018

8993 de04 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viayveee yveee
8851 6db2 390
Reposted fromursa-major ursa-major vianezavisan nezavisan
I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka 
Reposted bycathilliummodalnaLejdiWioletta

June 11 2018

Na peronie uśmiech znikł, odwróciłeś się wolno,
nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
Nie wolno, nie wolno tak.
— Power of Trinity.
8357 4478 390
Reposted byAgnyaguerrieraniezwyykla

June 07 2018

4596 e508 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaCorruptgirl Corruptgirl
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaCorruptgirl Corruptgirl

May 20 2018

Czy można poznać własne uczucia?
Ja swoich nie znam. Stawiam tylko pod nimi podpórki i pilnuję, by się nie rozbiegły.
— Susan Sontag - "Odrodzona. Dzienniki 1947-1963"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackcat blackcat
7450 27d2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibile invisibile
7810 2c84 390
Reposted fromsaku saku vianatelle natelle
0503 6285 390
Reposted frommijaa mijaa viablackcat blackcat
5417 d13a 390
Reposted bySkydelanelentarieinto-blackpiehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl