Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

4298 64f4 390
Reposted fromprblms prblms viadivi divi
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi

September 01 2017

Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viameretrix meretrix
8916 e75f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxhiatusx xhiatusx

August 18 2017

3120 7ead 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viakiteandra kiteandra
4480 a372 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiteandra kiteandra

July 23 2017

5562 5124 390
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viaraptorek raptorek
2411 f431 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaimpulsivee impulsivee
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viaimpulsivee impulsivee
7348 4b6e

July 15 2017

0046 0058 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viachapstick chapstick
6600 7311 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatoskalatte toskalatte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl