Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

3166 173e 390
Reposted from777727772 777727772
5588 460e 390
Reposted frommaaari maaari viaxoo xoo

February 05 2018

Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
3837 7640 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahepi hepi

January 15 2018

4494 aef0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaannanobody annanobody
0891 b4aa 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewiastqa niewiastqa

January 03 2018

0869 d712 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
7841 fcdc 390
1656 e29a 390
3926 a017 390

KOBIETO!

Jeżeli znudziłaś się swojemu facetowi, to koniecznie zrób coś żeby to zmienić. Zacznij ćwiczyć, biegaj, wylewaj siódme poty i schudnij. Zmień kolor włosów i kup sobie nową seksowną bieliznę żeby znowu mu się podobać. Zacznij gotować mu pyszne obiady, piec ciasta i rozpieszczaj go na każdym możliwym kroku!

ŻARTOWAŁEM!

Jesteś piękna, mądra i warta wszystkiego . Na świecie jest ogromna liczba mężczyzn, którzy daliby wszystko żeby być z Tobą. Pamiętaj – nieważne jak bardzo będziesz się starała być „doskonała” – dla niewłaściwych osób nadal nie będziesz wystarczająca. Nieważne jak bardzo będziesz „niedoskonała” – dla właściwych osób będziesz po prostu idealna.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialatusek latusek
„Szczęście to akceptacja tego, co się ma”.
— to prawda
Reposted fromavooid avooid viauciekam uciekam

November 28 2017

4298 64f4 390
Reposted fromprblms prblms viadivi divi
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi

September 01 2017

Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viameretrix meretrix
8916 e75f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxhiatusx xhiatusx

August 18 2017

3120 7ead 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viakiteandra kiteandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl