Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viakoloryzacja koloryzacja

March 07 2017

Reposted fromnokturnal nokturnal vialilu lilu
6938 8f4e
Reposted fromimyours imyours vialilu lilu
Kochaj jak pierwszy raz
Kochaj jak nigdy nikt
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc vialeimakid leimakid
wiem są słowa co jak woda myją lęk 
Ty masz słowa co jak woda myją mnie
— P. Domagała
7869 e01f 390
Reposted fromdusix dusix vialaluna laluna
7799 dd2b 390
1307 5876 390
Reposted fromnoticeable noticeable vianoti noti
Opowiem Ci o mnie więcej, niż bym chciał
Najbardziej się boję nie wierzyć (...)

Mimo mych wad i mimo mych kłamstw
Będziesz wierzyć we mnie
Gdy wszystko jest złe, wszystko na nie
Wiem, że kochasz mnie
I mimo mych wad i mimo mych kłamstw
Proszę, uwierz we mnie
Gdy wszystko jest złe i wszystko na nie

Opowiem Ci o mnie najprawdziwszą z prawd
Naprawdę się boję być sam
Naprawdę, to nie chcę żyć bez Ciebie
Naprawdę nie umiem żyć bez Ciebie sam
— Paweł Domagała
Reposted byguerriera guerriera

July 06 2015

0204 0016
Reposted fromnoresistance noresistance
I najważniejsze, że wiesz, że moglibyście ze sobą spędzić każdy dzień swojego życia i być ze sobą szczęśliwi.

To nie oznacza, że zawsze będzie idealnie albo, że każdego dnia będziesz się cieszyć ze szczęścia, bo prawdopodobnie tak nie będzie. Będziecie się kłócić i wrzeszczeć na siebie. Czasem będzie tak, że zaczniesz się zastanawiać co w ogóle jeszcze ze sobą razem robicie.
Ale i tak będziesz wiedzieć, że nie ma na świecie drugiej takiej osoby, która sprawia, że czujesz się tak kochany, szczęśliwy, wyjątkowy i ważny.
I tylko to się liczy.

Reposted bypomidorekknowyourselfpragnieniaruinyourdayodnowa
Pojawia się ktoś w Twoim życiu i część Ciebie mówi: nie jestem gotowa, a druga część mówi: musi być Twój na zawsze
— Remember me
Reposted bystarryeyesrozmaryn
4537 7116 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaseptemberdoll septemberdoll
Kochać to znaczy dotykać. Bardzo piękna etymologia słowa, czyż nie? Bo chciałoby się powiedzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i uczuciowy. Jakby tego było mało, to słowo "kobieta" najprawdopodobniej pochodzi z dialektu toskańskiego i pierwotnie znaczyło: istota lubiąca dotykanie, przytulanie się. Czyli w kobiecie etymologicznie jest już wpisany aspekt kochania, dotykania. I to też jest bardzo piękne. 
— prof. Jan Miodek
Reposted byzatoraMirrrr96rozmaryn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl