Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

6449 020c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice
4363 45f2 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaanecianow anecianow

May 21 2017

chcę być dziewczyną która zmieniła wszystko.
dziewczyną, która ma znaczenie.
dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.
8485 c579 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamrthewafel mrthewafel
6384 9d34 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viagoszko goszko
8121 353b 390
Reposted fromstrumienpola strumienpola viagoszko goszko
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.
— Margaret Mead
Reposted fromlovvie lovvie viaaynis aynis
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viaredshadow redshadow
2294 0ac6 390
Reposted fromchocoway chocoway viaimmoral immoral
8909 01db 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
6840 1497 390
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
5939 86ec 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaplusiek plusiek
4750 5deb 390
8270 0c4e 390
Hermann Ottomar Herzog
Reposted fromNajada Najada viaARTdisorder ARTdisorder
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaMissMurder MissMurder

April 15 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl