Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

7534 f106 390
Kraków
Reposted bySkydelanlaparisiennelottibluebellamkejt

June 24 2017

Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaateme ateme
4050 3f34 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainakredek krainakredek
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viakrainakredek krainakredek
9580 15b0 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viasoundofsilence soundofsilence
3703 6f21 390
Gdy tak stałem przy niej, oddychając wraz z nią, gdy wsłuchiwałem się w ciszę, nagle uświadomiłem sobie, że być może nie ma dwóch równie pięknych słów jak te. "Mamy czas"
— gorzej jak się okazuje, że jednak się tego czasu nie ma... puf
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamentality mentality

June 25 2017

7534 f106 390
Kraków
Reposted bySkydelanlaparisiennelottibluebellamkejt

June 24 2017

Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaateme ateme
4050 3f34 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainakredek krainakredek
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viakrainakredek krainakredek
9580 15b0 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viasoundofsilence soundofsilence
3703 6f21 390
Gdy tak stałem przy niej, oddychając wraz z nią, gdy wsłuchiwałem się w ciszę, nagle uświadomiłem sobie, że być może nie ma dwóch równie pięknych słów jak te. "Mamy czas"
— gorzej jak się okazuje, że jednak się tego czasu nie ma... puf
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
9580 15b0 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viasoundofsilence soundofsilence
3703 6f21 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl