Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2020

Jeśli ktoś spoliczkuje Ciebie słowem, oddaj mu milczeniem. Obojętność i brak reakcji często piecze bardziej.
— Marta Tatka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaDaisy88 Daisy88
5651 4c10 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
Sponsored post
5146 6a76 390
Reposted fromtutajjula tutajjula viaAmericanlover Americanlover
Reposted fromshakeme shakeme viaAmericanlover Americanlover

May 06 2020

Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie.
— Jim Jarmusch
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viadoubleespresso doubleespresso
3696 58c0 390
Reposted fromyikes yikes viagrovly grovly
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagrovly grovly

April 28 2020

3456 7d3b 390
Reposted fromniepogoda niepogoda viakatisz katisz
0780 8ce8 390
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaarbuzy arbuzy
6005 72f0 390
Reposted fromtfu tfu vianicciekawego nicciekawego
W miłości chodzi o to, bym wolał kłócić się z Tobą, niż kochać z kimś innym..
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagajka gajka
8448 6bd5 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakitewalk kitewalk
9554 856b 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaLusia Lusia
9555 57bb 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaLusia Lusia
9589 5257 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viamangoe mangoe
8395 582c 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viamangoe mangoe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...