Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

0211 98a9 390
Reposted frommoai moai viasoko soko
5745 652e 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko
Reposted frombluuu bluuu viasoko soko

February 18 2020

Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. 
— Boże ciało
Reposted fromlovvie lovvie viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
0068 c0a8 390
Reposted fromipo ipo viainspirations inspirations
5995 1c32 390
8233 bd77 390
Reposted from0 0 viablovely blovely
0628 9c6b 390

February 17 2020

2914 951c
Reposted bypsychedelixMerelyGiftedjanuschytrusSilentRuleHogattaapannakojotskillzmcflywybuchmuzguanderer-tobiMonia94grovlyleimakidszpaqusnavijkaPewPow

Nie odkładajmy ludzi na później. Życia też  nie odkładajmy. Trzeba kochać teraz, teraz żyć. Trzeba mówić o uczuciach. Być blisko. Śmiać się, tulić, wzruszać, iść za rękę. Patrzeć w gwiazdy i podziwiać tęczę. Nie jutro. Nie kiedyś. Nie później. Dziś. Bo jutro słońce może zgasnąć. Jutra dla nas może nie być...
— ~ Elżbieta Bancerz, Dusza zaklęta w słowa
Reposted fromviolethill violethill viagrovly grovly
5891 8c21 390
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamruu mruu
9335 36df 390
Reposted fromverronique verronique vianowaay nowaay
8299 0d17 390
Reposted bykrysbuteisei

February 16 2020

0147 5220 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapengin pengin
0385 11c5 390
Reposted fromoll oll vianikami nikami
Znasz to przeszywające uczucie ? To któremu towarzyszy zazwyczaj jedno banalne i na swój sposób przerażające pytanie 
- A co jeżeli jednak nie wystarczysz ? 
— moblo.pl/profile/lariflette
Reposted bygrovlypchamtensyffrytkatosiaEldharjarrpollywoodaurinkoinspirationsdivi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl